Toz Akış Analizi ve Araştırma Örnekleri

Hemen hemen her imalat endüstrisi, üretimin bir aşamasında toz ve granüllerle uğraşmak zorundadır. Tozlarınızın doğasına bağlı olarak, farklı test önceliklerine sahip olacaksınız.

Toz Akış Analizi için Exponent yazılımına programlanmış üç ana test yöntemi vardır: kekleşme, kohezyon-toz akış hızı bağımlılığı (PFSD) ve dört hızda kohezyon ölçümü.

Her test varsayılan olarak, kullanıcıya bağlı varyasyonlarını kaldırmak ve doldurulduktan sonra toz sütununu normalleştirmek için daha önce koşullandırılmış iki döngü ile başlar. Analizin başında yığın yoğunluk ölçümü yapılır. Bununla birlikte kullanıcı kendi kaplarını kullanmayı seçtiğinde bu dizilerin her biri için programlanmıştır. Bu programlama, tozun koşullandırmadan sonra yığın üzerinden belirli bir çizgiye kadar süpürülmesini sağlar. Ek olarak, Powder Caking&Consolidation Rig donanımının eklenmesi, konsolidasyondan sonra numunenin kekleşme davranışının değerlendirilmesine izin verir.

Kekleşme

Tozlarda kekleşme davranışı tipik olarak istenmeyen bir durumdur ve ölçülmesi çok zor olabilir. Bir tozun kekleşme eğilimini önceden anlamak ve buna bağlı toz formülasyonunu geliştirmek; ölçek büyütmeden önce üretim, toz harmanlama, işleme, paketleme, depolama ve nakliye ile ilgili kararlar için son derece yararlıdır.

Topaklanma, bir tozun depolama ve nakliye sırasında büyük topaklar oluşturma eğilimidir. Bir tozun kekleşme eğilimi, kohezifliği ile yakından ilişkilidir ve genellikle kohezif bir toz, kekleşme testi sırasında da kesinlikle kekimsi yapı oluşturacaktır. Kekleşme mukavemeti; paketleme verimliliği, partiküller arası etkileşimleri ve nem içeriği gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktır. Çoğu toz besleme gözlerinde veya silolarda depolanacağı veya üretim sürecinin bir noktasında taşınacağı için bir tozun kekleşme özelliklerini anlamak önemlidir. Kolayca kekleşen ve güçlü bir topak oluşturan toz, gerektiğinde silodan kolay kolay çıkmayabilir.

Bu test, toz kolonunu kullanıcı tarafından programlanmış bir kuvvete nazikçe sıkıştırır, ardından yeniden sıkıştırmadan önce minimum rahatsızlıkla kolonun üstüne geri keser. Bu, programlanan döngü sayısı için tekrarlanır ve rotor kanadı daha sonra sıkıştırılmış keki keser. Kek yüksekliği her döngünün başında ölçülür.

Çeşitli numuneler için kek yüksekliği oranı trendi 

Universiti Putra Malaysia'dan bilim insanları, kekleşme gücünü kullanarak foam mat drying metoduyla muz tozu üretimini araştırıyorlar. Devamını oku...

Erciyes Üniversitesi'nden (Türkiye) bilim insanları, akış ve biyoaktif özellikler için temel bileşen analizlerini kullanarak kahve tozlarının kavurma ve parçacık boyutlarından etkilenen tozun, kekleşme ve kohezyon davranışlarını araştırmaktadır. Devamını oku...

Kohezyon

Cohesiveness (Tutarlılık), toz parçacıklarının birbirine yapışma ve toplanma (daha büyük parçacık kümeleri oluşturma) eğilimidir. Toz Akış Analizörü, monte edilmiş bıçak donanımını tozu kaldıracak şekilde hareket ettirerek bu kohezyon özelliğini ölçer. Daha kohezif bir toz, kendisine ve bıçağa yapışacaktır. Bu nedenle, kabın tabanına uygulanan kuvveti azaltacaktır. Bu, çizilen verilerde büyük bir negatif kuvvet ile gösterilir.

Bu hızlı analiz, dökme bir katının kohezifliğinin tekrarlanabilir şekilde ölçülmesine izin verir. Test sonuçları, test edilen numuneyi daha önce analiz edilen ürünle karşılaştırmak, daha uyumlu veya daha serbest akışlı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilir. Ürünün son derece yapışkan olandan serbest akışa, akış davranışını karakterize eden bir Kohezyon İndeksi belirlenir.

Erciyes Üniversitesi'nden araştırmacılar, indirgenmiş sakkaroz ve nişasta türünün kullanıma hazır toz şekerlerinin dökme ve toz özellikleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Devamını oku...

Zagreb Üniversitesi'nden bilim insanları, nane özü ile zenginleştirilmiş kakao tozu üretimi için foam mat drying işleminin optimizasyonunu araştırıyorlar. Devamını oku...

PFSD (Toz Akış Hızı Bağımlılığı)

Toz akış özellikleri, artan veya azalan akış hızları ile değişebilir. Örneğin, bir toz daha hızlı akmaya zorlandıkça akışa daha dirençli hale gelebilir veya akış hızı arttıkça daha serbest akışlı hale gelebilir. Bu sorun, ürünün artan talebini karşılamak için süreç değişikliklerinin bir sonucu olarak yetersiz doldurmaya yol açabilir. Toz Akışı Analizörü, bıçağı tozdan artan hızlarda hareket ettirmek için gereken işi (sıkıştırma katsayısı) değerlendirerek bu özelliği ölçer.

Tozun akış stabilitesinin bir değerlendirmesi de, testin başlangıcında tozu bıçak ile hareket ettirmek için gereken işin, testin sonunda aynı hızda hareket ettirmek için gereken işle karşılaştırılmasıyla yapılır. Serbestçe akan tozlar, toz kolonundan aşağı veya yukarı yönde çok az direnç aktaracaktır. Zayıf şekilde akan tozlar, bu durumun tersine önemli miktarlarda kuvvet sergiler.

Bir dizi numune için artan hızla birlikte sıkıştırma katsayısı eğilimleri.

Gdansk Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, tozların ve granüllerin akış özelliklerinin değerlendirilmesi ve mini tabletlerin sıkıştırma sürecinin analizi için yeni araçların kullanımını araştırıyorlar. Bu çalışmanın amacı, tozların ve granüllerin akış özelliklerini değerlendirmek ve sonuçları standart farmakope testleri ile karşılaştırmak için reolojik ölçümler uygulamaktır. Devamını oku...

The Powder Caking&Consolidation Rig Donanımı

Üreticilerin karşılaştığı birçok toz sorunu, tozun çökelmesi, kekleşmesi ve konsolidasyonu; zamanla ve kendi ağırlığı altında depolamanın etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bir pudranın kekleşme eğilimi, depolama ve nakliye sonrasında tozun özellikleri hakkında önemli veriler verebilir. Güçlü topakların oluşumu, tozların depolama hunilerinden veya silolardan boşaltılmasıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Ayrıca, ürünün belirtilenden daha az hacimli olduğu görüldüğünden, müşterilerin ürüne karşı bakış açısını da etkileyebilir.

Bir tozun akış özellikleri üzerindeki zaman ve basıncın etkileri, The Powder Caking&Consolidation Rig Donanımı kullanılarak değerlendirilebilir. Bu donanım, bir Toz Akış Analizörü üzerinde konumlandırılmak üzere tasarlanmıştır ve konsolidasyondan sonra numunenin kekleşme davranışının değerlendirilmesine olanak tanır.

Bu donanım kullanılarak numune, statik bir konsolidasyon tüpüne sabit hacim veya ağırlıkta doldurularak hazırlanır. Tüpün içine bir sıkıştırma ağırlığı verilir ve belirli bir süre boyunca kontrollü çevresel koşullar altında toz kolonunda dinlenmeye bırakılır, bundan sonra numune PFA bıçağı kullanılarak test edilir. Grafiğin orta bölümündeki eğrinin altındaki alan topağı kırma işi olarak alınır. Bu değer ne kadar büyükse, kek o kadar güçlüdür.

Lovely Professional Üniversitesi'nden (Hindistan) araştırmacılar, bu testi kullanarak depolanma sırasında filizlenme probleminden etkilenen soğan tozunun nem emilim izotermlerini ve kalite özelliklerini araştırmaktadır. Devamını oku...

Stable Micro Systems, Toz Akış Analizinin yanı sıra tozlarınız için çok çeşitli test olanakları sunar. Bunlar arasında Sınırlandırılmamış Verim Gerilmesi, Toz Dikey Kesme, Endekslenebilir Toz Sıkıştırma Donanımı, tabletleme araştırması için Yüksek Toleranslı Toz Sıkıştırma ve Granül Sıkıştırma bulunur.

Toz Akış Analizörü ve Tekstür Analizörü ile birlikte çeşitli diğer toz ölçüm araçlarını kullanarak "Sorunları tahmin etmek için Toz ve Granül Özelliklerini Ölçme" konusunda bilgi almak için, aşağıdaki makaleyi bizden talep edebilirsiniz.

TOP
WhatsApp Destek Hattı